Aanvraagprocedures

Mogelijkheden voor thuiszorg 2024

Afhankelijk van uw zorgvraag en uw situatie zijn er verschillende mogelijkheden om de benodigde zorg te ontvangen. VC Multizorg heeft de mogelijkheden voor u op een rijtje gezet.

Er zijn drie wetten die elk hun eigen financieringsstroom hebben:

Voor elke vorm van zorg is een andere indicatie nodig:

Over de zorgwetten:

VC Multizorg wil u helpen om een goede keuze te maken voor uw situatie. Hieronder leest u een wat uitgebreidere uitleg van de verschillende mogelijkheden:

1) WMO: Vaak wordt aangestuurd op zorg in natura van door de gemeente gecontracteerde aanbieders. U kunt bij de gemeente echter ook kenbaar maken dat u zelf de regie wilt voeren en uw zorg wilt regelen op een wijze die wellicht beter op uw situatie aansluit met behulp van een persoonsgebonden budget (PGB).

Besluit u tot een PGB, dan wordt er een overeenkomst opgemaakt met een zorgaanbieder van uw keuze en ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeente. Na goedkeuring ontstaat een formele betaalrelatie tussen de gemeente en de PGB-aanbieder. Betaling loopt via de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Voor WMO-zorg is een inkomensafhankelijke eigen bijdrage van toepassing, die wordt geïnd door het CAK. De berekening van deze eigen bijdrage kunt u terugvinden op de website van het CAK.

2) ZvW: Deze zorg valt onder de dekking van uw basisverzekering. Door de zorgverzekeraar gecontracteerde aanbieders leveren de zorg. U kunt echter ook kiezen voor een niet-gecontracteerde aanbieder als Alertzorg. Het is belangrijk om naar de polisvoorwaarden van uw verzekering te kijken of contact op te nemen met een klantadviseur van uw zorgverzekeraar.

Heeft u een restitutiepolis, dan vergoedt uw verzekeraar de zorg van Alertzorg volgens vastgestelde uurtarieven. Bij een naturapolis wordt de zorg die geleverd wordt door een zgn niet-gecontracteerde aanbieder niet volledig vergoed. Voor deze zorg is geen eigen bijdrage van toepassing.

Zorgverzekeraar VGZ voert m.i.v. 1 januari 2020 veranderingen in m.b.t. vergoedingen aan zorgaanbieder, niet gecontracteerde aanbieders kunnen vanaf die datum niet meer direct worden vergoed en de declaratie zal via de verzekerde gaan lopen. Voor meer informatie over deze procedure kunt u contact met ons opnemen.

3) WLZ: Voor deze zorg komt u in aanmerking wanneer alleen thuis wonen zonder hulp niet mogelijk is. Financiering is in natura, door zorginstellingen die hiervoor afspraken hebben met het zorgkantoor of in vorm van een PGB wanneer u de regie in eigen hand wilt houden. Om voor een PGB in aanmerking te komen moet er een bepaalde procedure worden doorlopen.

Als eerste, indien gewenst, een verpleegkundige ondersteuning bij de formulering van uw zorgvraag ten behoeve van de indicatiestelling door het CIZ. In principe zal een indicatiesteller van het CIZ uiteraard zelf de situatie goed kunnen inschatten, ondersteuning kan u helpen de zorgvraag zorgvuldig en realistisch in kaart te brengen zodat alle facetten worden belicht. Als de indicatie verkregen is, volgt een procedure om een PGB aan te vragen bij het zorgkantoor. Hierbij moeten u en/of uw bewindvoerder samen met de wijkverpleegkundige in een persoonlijk gesprek op het zorgkantoor een zorgplan, een budgetplan, een zorgovereenkomst en een zorgbeschrijving overleggen. Zo krijgt de zorgverzekeraar vooraf een goed beeld van uw situatie en kan zij beoordelen of de voorgenomen zorg overeenkomt met de indicatiestelling. Na goedkeuring wordt de zorgovereenkomst naar de SVB gestuurd en ontstaat er een betaalrelatie tussen aanbieder en zorgkantoor via de SVB. Een eigen bijdrage is hier van toepassing. Hoe u de hoogte van uw eigen bijdrage kunt berekenen kunt u vinden op de website van het CAK.

Heeft u vragen neem gerust contact met ons op.

Contact

Open chat
💬 Heb je hulp nodig?
Hallo 👋
Hoe kunnen we u helpen?